Takako Shimizu

Matsutomo Loyalist, Aru Samurai, Sword Master, Benju Matsutomo's Niece

Description:
Bio:

Takako Shimizu

Tarmolith Huxrie8 Huxrie8